Rodzaje szkoleń

Jakie szkolenia wybiera się najczęściej? Wszystko zależy tutaj od okoliczności i potrzeb i tego, kto na udział w szkoleniu się decyduje. Zupełnie inaczej bowiem wybiera się szkolenia, jeżeli chodzi o osoby prywatne, zupełnie inaczej, kiedy przewiduje się je dla kreślonych grup pracowników. Na szkolenie kontrolowanie szkoleniami może zostać skierowana osoba, która w danej firmie odpowiada za kierowanie ludzi na szkolenia, które w ramach pracy mają podnosić ich kwalifikacje.

Całkiem inaczej odbywa się wybór szkoleń na potrzeby wybranego zakładu pracy. Tutaj bardzo duże znaczenie ma sytuacja zakładu czy firmy, bo to dla niej dobiera się szkolenia i jej tematykę. W bardzo wielu przypadkach szkolenia takie mają związek ze staraniami się firmy o pozyskanie stosowanego certyfikatu. W takiej okoliczności szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania jakością w laboratorium wg ISO 17025 organizuje się dla wybranych pracowników firmy. Jeżeli zachodzi taka konieczność, to organizuje się szkolenia ISO dla pozostałej kadry, bo w wielu sytuacjach jest to konieczność. Jeżeli ludzie sami zapisują się na szkolenia, to najczęściej wybierają takie, dzięki którym ich kwalifikacje zawodowe i wiedza będą większe. W takich okolicznościach wybiera się szkolenie metody badawcze albo inne szkolenie, które może przynieść konkretny zasób wiedzy. Właściwie każde szkolenie obejmuje określoną tematykę i określony zasób informacji. Jeżeli już zagadnienie jest złożone, to szkolenia rozbija się na kilka stopni. Ukończenie jednego stopnia szkolenia daje sposobów, aby zapisać się na kolejne.
Źródło: szkolenie Sterowanie jakością badań.