Solidny notariusz

Załatwienie wielu spraw oficjalnych wymaga wizyty u notariusza. Są takie pozwolenia, upoważnienia albo darowizny, których nie można samemu złożyć bez podpisu notarialnego. W ten sposób nie możemy też ani sprzedać, ani kupić nieruchomości.

Każdorazowo wymaga to sporządzenia stosownej umowy notarialnej w kancelarii. Biura notarialne Łódź nie narzekają na brak klientów, bo sprzedaż i zakup to coś całkowicie zwykłego w życiu każdego z nas. Jedni pragną sprzedać mieszkanie, inni je kupić. Jedni sprzedają dom, inni poszukują oferty zakupu. Z notariuszem należy się umówić na określony dzień i na konkretną godzinę, niemniej jednak kiedy już tam jesteśmy, cała procedura przebiega szybko. Cała formalność u notariusza polega na tym, że należy sporządzić akt notarialny, a następnie odczytać go zgromadzonym na spotkaniu stronom, czyli stronie sprzedającej nieruchomości i kupującej. Jeżeli już żadna ze stron nie wnosi żadnego sprzeciwu do treści aktu notarialnego, to zostaje on zatwierdzony i następnie podpisany oraz zgłoszony do odpowiednich służb. Nie powinniśmy ponadto nic robić, wszystkim zajmuje się notariusz. Biuro notarialne Łódź nadzoruje również rozliczenie, jeżeli ma ono nastąpić w gotówce. Jeśli jednakże rozliczenie będzie się odbywało przelewem, trzeba zaprezentować notariuszowi dowód dokumentujący wykonanie przelewu w ustalonej w akcie notarialnym kwocie. Zgodę wszystkich danych skutkuje zawarciem wiążącej umowy, która obowiązuje w zasadzie od momentu podpisania dokumentu na czas dany w jego treści.

Źródło: kancelaria notarialna łódź.