Zintegrowane funkcje sensoryczne

Integracja sensoryczna to proces przetwarzania informacji sensorycznych przez mózg w sposób, który umożliwia nam adekwatne reagowanie na bodźce z otoczenia. Dzięki temu procesowi jesteśmy w stanie dopasować własne zachowanie do zmieniających się sytuacji oraz z dobrym skutkiem funkcjonować w zwyczajnym życiu. W tym artykule omówimy, czym jest integracja sensoryczna i jakie znaczenie ma dla naszego rozwoju.

Integracja sensoryczna dotyczy przetwarzania informacji zmysłowych, takich jak dotyk, wzrok, słuch, smak, zapach a także równowaga i propriocepcja, czyli wiedza o położeniu swojego ciała w przestrzeni. Proces ten odbywa się w mózgu i pozwala nam implementację naszej reakcji do sytuacji oraz skuteczne funkcjonowanie w środowisku. Dzięki integracji sensorycznej jesteśmy w stanie z ogromnym skutkiem poruszać się w przestrzeni, rozpoznawać obiekty oraz odróżniać dźwięki i kolory.

Najważniejszą rolą integracji sensorycznej jest zapewnienie właściwej regulacji stanu pobudzenia i emocji. Osoby, u których proces integracji sensorycznej jest zaburzony, często mają kłopoty z kontrolą własnego stanu emocjonalnego, a także reagują nieadekwatnie na bodźce z otoczenia. Mogą posiadać trudności z koncentracją, koordynacją ruchową, oraz z rozpoznawaniem i interpretacją zmysłowych informacji.

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą występować u dzieci oraz dorosłych. U dzieci objawy zaburzeń integracji sensorycznej zazwyczaj objawiają się jako nadwrażliwość albo niedowrażliwość na bodźce zmysłowe, przykładowo. trudności w jedzeniu niektórych potraw, awersja do określonych barw albo dźwięków, zbyt duże albo zbyt małe zainteresowanie zabawami sensorycznymi. U dorosłych zaburzenia integracji sensorycznej mogą prowadzić do trudności w funkcjonowaniu zawodowym, społecznym i osobistym.

W terapii zaburzeń integracji sensorycznej używa się różne techniki, tj. sensoryczna integracja, stymulacja proprioceptywna, terapia okołoukładowa, terapia ruchem rozwojowym czy trening integracji słuchowej. Misją terapii jest poprawa zdolności adaptacyjnych a także poprawa funkcjonowania w zwykłym życiu.

Podsumowując, integracja sensoryczna jest ważnym procesem przetwarzania informacji zmysłowych, który daje możliwość nam adekwatne reagowanie na bodźce z otoczenia a także skuteczne funkcjonowanie w zwykłym życiu.

Polecamy: integracja sensoryczna Łódź.