Reklama prasowa

Reklama prasowa obecna jest zarówno w codziennych gazetach, jak i w specjalistycznych czasopismach. Ażeby była ona skuteczna, niezbędna jest wiedza na zagadnienie tzw. środowiska prasowego. Znajomość rynku i jego odbiorców to podstawa, dzięki której można dobrze wybrać rodzaj prasy dla danej reklamy i dotrzeć z nią do grupy najlepiej zainteresowanych osób.

Na rynku prasowym podstawowe znaczenie ma częstotliwość ukazywania się dokładnie określonej pozycji. Miesięczniki, czyli dzienniki codzienne oraz dodatkowo periodyki (tygodniki, miesięczniki czy kwartalniki) różnią się między sobą zarówno formą wydania, jak i grupą czytelników.
Reklama prasowa chętnie korzysta z popularnych gazet, zarówno tych ogólnokrajowych, jak i regionalnych. Ich dobrą właściwością jest szeroki zasięg , a oprócz tego szerokie grono czytelników. Minusem promocji zamieszczanej w takiej gazecie jest jednakże dość niska jakość druku, krótkie życie egzemplarza , a oprócz tego relatywnie duża liczba reklam ukazujących się w jednym numerze.
Inną specyfikę mają już czasopisma, które docierają do ściślej określonych grup społeczeństwa. Ichniejszym zasadniczą wielką zaletą jako miejsca na reklamę jest wysoka skuteczność komunikacji, genialna jakość druku , a ponadto długie życie egzemplarza. Innym plusem zastosowania promocji zamieszczanej w czasopiśmie jest możliwość dotarcia z przekazem do wyspecjalizowanej grupy odbiorców. Koszty przygotowania materiału do publikacji oraz dodatkowo samo umieszczenie reklamy są tu już znacznie wyższe niż w przypadku popularnych dzienników.