Koszary materiałów niebezpiecznych

Składy materiałów niebezpiecznych to miejsca, w których składowane są substancje i preparaty chemiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi a także dla środowiska naturalnego. W Polsce składy te są regulowane przez ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom chemicznym.

Właściciele składów materiałów niebezpiecznych mają obowiązek przestrzegania szeregu rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa, w tym stosowania odpowiednich zabezpieczeń i środków ostrożności.

W zgodzie z przepisami muszą oni m.in. prowadzić ewidencję przechowywanych substancji, przeprowadzać regularne kontrole, szkolić pracowników oraz dostosowywać warunki składowania do właściwości chemicznych przechowywanych materiałów.

Składy materiałów niebezpiecznych mogą mieć różną charakterystykę w współzależności od rodzaju przechowywanych substancji. Niektóre składy zajmują się składowaniem odpadów niebezpiecznych, a inne specjalizują się w przechowywaniu niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak kwasy, zasady, sole czy detergenty.

W Polsce składy materiałów niebezpiecznych zlokalizowane są zwykle na obrzeżach miast, w miejscach, gdzie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców. W przypadku wypadków czy awarii w takich składach, niezbędne jest szybkie i skuteczne działanie służb ratunkowych, w tym straży pożarnej i policji.

W ostatnich latach w Polsce zwiększyła się liczba składów materiałów niebezpiecznych, co wynika m.in. z rozwoju przemysłu chemicznego a także wzrostu zapotrzebowania na różnego rodzaju preparaty i środki chemiczne.

Więcej informacji: magazyn chemiczny.