Kancelaria – odszkodowanie

Jeśli straciliśmy członka rodziny w wyniku wypadku drogowego, komunikacyjnego czy również przez błąd lekarski, to w zgodzie z literą prawa mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca zdarzenia miał wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie za śmierć dziecka czy rodzica wypłacane przez firmę ubezpieczeniową lub również ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny powinno stanowić realną rekompensatę za poniesione straty a także cierpienie.
Uzyskiwanie odszkodowania za wypadek śmiertelny – co powinno się mieć świadomość tego?
Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego wypłacane jest przez ubezpieczyciela, u którego sprawca ma wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej.

Co za tym idzie, dochodząc odszkodowania za taki wypadek śmiertelny zwracamy się w sposób bezpośredni do firmy ubezpieczeniowej, która w zgodzie z panującymi przepisami prawa ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, jak także zadośćuczynienie, które ma na celu wyrównanie strat poniesionych w wyniku śmierci najbliższej osoby. Na nieszczęście w praktyce firmy ubezpieczeniowe najczęściej zaniżają wartość takiego ubezpieczenia, dlatego powinno się dochodzić swoich praw z pomocą profesjonalistów, a zatem kancelarii odszkodowawczych, które kierują sprawę do sądu. Warto być świadomym o tym, że odszkodowania powypadkowe to nie jedyna metoda rekompensaty finansowej, ponieważ możemy ubiegać się również o zadośćuczynienie, które wypłacane jest w formie jednorazowej, jak również rentę, która tyczy się ludzi, którzy znajdowały się na utrzymywaniu osoby, która zginęła przykładowo w wyniku wypadku drogowego.

Zobacz również: Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego.