Jak uniknąć upadłości – działanie restrukturyzacyjne

W sytuacji zagrożenia niewypłacalnością trzeba podjąć bezzwłocznie działania, które pozwalają zachować status prawny gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu gospodarczego. W tym celu warto korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, która gwarantuje audyt prawny, finansowy oraz organizacyjny gospodarstwa, jak także zaplanowanie a także wdrożenie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych.
Jak uchronić się przed upadłością?
Głównie powinno się podkreślić, że działania restrukturyzacyjne są sposobem, aby uchronić gospodarstwo rolne przed procesem upadłościowym.

Jest to metoda ochrony majątku. Warto też wspomnieć, że postępowanie restrukturyzacyjne obejmuje między innymi negocjacje z wierzycielami, które dotyczą w głównej mierze umorzenia odsetek albo wydłużenia okresu spłaty zobowiązań inwestycyjnych. Misją działań restrukturyzacyjnych jest przywrócenie płynności finansowej gospodarstwo rolnemu, dzięki zastosowaniu środków restrukturyzacyjnych. Warto mieć na uwadze też, że doradztwo restrukturyzacyjne umożliwia skorzystania z różnorakich form pomocy, które obejmują w głównej mierze kredyty, dotacje, pożyczki czy subwencje. W pierwszej kolejności przeprowadzona jest szczegółowa analiza stanu finansowego gospodarstwa, co daje możliwość określić dalszą strategię działania. Obejmuje to w głównej mierze weryfikację dokumentów, takich jak umowy kredytowe, jak także umowy z partnerami biznesowymi. Kolejnym etapem jest opracowanie strategii postępowania naprawczego. Warto być świadomym też, że do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego niezbędny jest właściwie wypełniony wniosek z załącznikami.

Dodatkowe informacje: doradztwo restrukturyzacyjne.