Gdzie składować substancje łatwopalne

Firmy, które potrzebują składować materiały niebezpieczne muszą wynająć magazyn chemiczny. To specjalne miejsce, w którym można składować materiały niebezpieczne, takie jak ciecze zapalne, czy żrące albo gazy łatwopalne. Materiałów niebezpiecznych nie wolno składować w zwyczajnych halach magazynowych mając na uwadze na ich charakterystykę.

Niewiele firm posiada swoje magazyny, które spełniałyby wszystkie konieczne wymogi, dlatego zazwyczaj składuje niebezpieczne substancje w zewnętrznym magazynie. Skład materiałów niebezpiecznych przeznaczony jest jedynie na takie materiały. Nie można w nim jednocześnie przechowywać innych rzeczy. Sposób oznakowania takiego składowiska określa ustawa. Musi ono być pilnie strzeżone i oznakowane tak, ażeby nikt powołany nie otwierał ich bez zabezpieczeń. Pracownicy magazynu przechodzą sporo szkoleń, w trakcie których dowiadują się, w jaki sposób obchodzić się z niebezpiecznymi materiałami i jak dbać o własne bezpieczeństwo w pracy. Mają specjalne stroje ochronne, dzięki którym minimalizują ryzyko zawodowe. Praca w takim magazynie może być dość wyczerpująca, ale równocześnie się opłaca. Magazynierzy w magazynach chemicznych zarabiają znacznie więcej niż w tradycyjnych magazynach, niemniej jednak także ich praca wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. W magazynach chemicznych stosuje się wiele zabezpieczeń, dzięki którym można na bieżąco monitorować ich zawartość. Prócz tradycyjnego monitoringu są to czujniki, które mierzą parametry gazowe tak, ażeby wyeliminować ewentualny wyciek materiałów składowanych.

Warto sprawdzić: skład materiałów niebezpiecznych.