Działania restrukturyzacyjne – jakie dają korzyści?

Prowadzenie działalności gospodarczej, jak także gospodarstwa rolnego, wiąże się w trudnymi sytuacjami majątkowymi. Wielokrotnie sytuacja staje się tak trudna, że właściciele zastanawiają się nad ogłoszeniem upadłości. Warto jednak przed tym ostatecznym krokiem wykorzystać inne sposobów, tj. działania restrukturyzacyjne.

W jaki sposób przebiegają działania restrukturyzacyjne?
Na początku powinno się podkreślić, że uruchomienie postępowania naprawczego wymaga spełnienia bardzo konkretnych i ściśle określonych założeń. Jeżeli nie czujemy się na siłach, by przejść przez ten proces bez fachowej pomocy prawnej, warto skorzystać z usług kancelarii prawnych. Kancelarie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego udzielają pomocy na każdym etapie, zaczynając od szczegółowych oraz fachowych audytów majątkowych oraz prawnych podmiotu gospodarczego. Wyniki tego audytu stanowią bazę do opracowania dokładnego planu postępowania. Kolejny stopień obejmuje doradztwo restrukturyzacyjne, co w praktyce oznacza wybór adekwatnej strategii postępowania w celu uzyskania niezbędnych środków naprawczych. Dokładnie określone działania kancelarii obejmują między innymi negocjowanie warunków spłaty zadłużenia z wierzycielami, a zatem wypracowanie kompromisu, który obejmuje przykładowo wydłużenie terminu spłaty zobowiązania finansowego albo umorzenie odsetek. Warto też wspomnieć, że postępowanie restrukturyzacyjne wymaga złożenia dobrego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją oraz załącznikami.

Zobacz więcej: postępowanie restrukturyzacyjne.