Informacje na temat uprawnień budowanych

Jeśli pragniemy podwyższyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, warto inwestować w szkolenia oraz kursy, w głównej mierze takie jak egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest kilka razy w roku przez polską izbę inżynierów budownictwa. Powinno się natomiast pamiętać, że nie każdy do tego egzaminu może podejść, ponieważ szczegółowe wytyczne zawarte są w niemal budowlanym.
Uprawnienia w biznesie budowlanej – jak dostać?
Przede wszystkim należy podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jednak w pierwszej kolejności powinno się sprawdzić wytyczne, które zawarte są w przepisach prawa budowlanego. Ogólnie rzecz biorąc dotyczą one wykształcenia kierunkowego, średniego albo wyższego, jak także odpowiednio długiego stażu w branży budowlanej, przykładowo w biurze projektowym lub na placu tworzenia. Jedynie osoby, które spełniają omówione powyżej wymogi, mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, a więc zapisać na egzamin. Egzamin składa się z dwóch etapów. Pierwszy to część pisemna, czyli test. Do drugiego etapu, czyli części ustnej, mogą podejść jedynie osoby, które test zdały pozytywnie. Po uzyskaniu pozytywnych wyników otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są przez komisję kwalifikacyjną. W praktyce jest to dokument uprawniający nas do wykonywania określonych prac technicznych trakcie prac budowlanych. Uprawnienia w branży budowlanej można zdobyć w obrębie określonej specjalności, na przykład instalacyjnej, w zakresie instalacji elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, cieplnej albo telekomunikacyjnej.

Źródło: uprawnienia budowlane.